Príležitosť pre všetkých

Ponúkame občanom našej obce možnosť prispieť do nášho časopisu Porubský spravodaj. Radi uverejníme váš názor na tému, o ktorej sa domnievate, že zaujme viacerých. Podpísané príspevky môžete priniesť osobne resp. vhodiť do schránky pri vchodových dverách Obecného úradu alebo zaslať na e-mail: asistent@oravskaporuba.sk. Do decembrového vydania dodržte prosím termín 30.11.2022.

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

STREDA:     7:00 - 17:00

SOBOTA:     8:00 - 10:00

Zberný dvor sa nachádza na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube.

Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

Materská škola

Oravská Poruba 46
027 54 Oravská Poruba

e-mail: materskaskola@oravskaporuba.sk

Telefón: 043 / 588 22 27

Úradné hodiny

PONDELOK:    7:30 - 14:30
UTOROK:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:          7:30 - 17:00
ŠTVRTOK:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:          7:00 - 11:30
    
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Obecný úrad

Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54 Oravská Poruba,
Slovensko

e-mail:    info@oravskaporuba.sk

Telefón:   043 / 588 23 25