Komisia finančná a verejného poriadku

Predseda komisie: Mgr. Milan Franko
Členovia komisie: Peter Hrivnák, Ing. Jana Kostrošová, PhDr. Mariána Horemužová

 

Komisia mládeže, kultúry a športu

Predseda komisie: Ing. Sidónia Mikušová
Členovia komisie: Ľuboš Žúbor, Miroslav Mikuš, Bc. Milena Habovštiaková,
Jaroslav Ratulovský, Ing. Katarína Zubajová, Ján Badáň

 

Komisia výstavby, životného prostredia, dopravy a služieb

Predseda komisie: Ing. Ľubomír Maťuga
Členovia komisie: Peter Bajdich, Peter Gálik, Ing. Ján Franko,
PhDr. Mariana Horemužová, Ing. Ondrej Bruncko

 

Komisia sociálnych vecí a rodiny

Predseda komisie: Mgr. Miroslava Kurišová
Členovia komisie: RNDr. Katarína Hanková, Mgr. Adriána Laštíková, Bc. Mária Šustrová, Mária Návratová

 

Komisiu na ochranu verejného záujmu

Predseda komisie: Jozef Diškanec
Členovia komisie: Mgr. Miroslava Kurišová, Ing. Sidónia Mikušová
Náhradník: Ľuboš Žúbor

 

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

STREDA:     7:00 - 17:00

SOBOTA:     8:00 - 10:00

Zberný dvor sa nachádza na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube.

Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

Materská škola

Oravská Poruba 46
027 54 Oravská Poruba

e-mail: materskaskola@oravskaporuba.sk

Telefón: 043 / 588 22 27

Úradné hodiny

PONDELOK:    7:30 - 14:30
UTOROK:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:          7:30 - 17:00
ŠTVRTOK:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:          7:00 - 11:30
    
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Obecný úrad

Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54, Oravská Poruba
Slovensko

IČO: 314 757
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 2352 0332
e-mail: info@oravskaporuba.sk
Telefón: 043 / 588 23 25