Oznamujeme občanom, že 25. októbra sa uskutoční vývoz plastov. Plastové, kovové potravinové obaly a tetrapaky je potrebné vyložiť v priesvitných žltých vreciach ráno pred brány domov. Vytriedené obaly je potrebné zbaviť nečistôt. Upozorňujeme, že vytriedený odpad treba uložiť do priesvitných vriec, nie do čiernych vriec, inak nebudú občanom odvezené. Do vriec sa nesmie pridávať stavebný odpad, kovový nepotravinový odpad, elektroodpad, alebo komunálny odpad

Stiahnuť

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

STREDA:     7:00 - 17:00

SOBOTA:     8:00 - 10:00

Zberný dvor sa nachádza na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube.

Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

Materská škola

Oravská Poruba 46
027 54 Oravská Poruba

e-mail: materskaskola@oravskaporuba.sk

Telefón: 043 / 588 22 27

Úradné hodiny

PONDELOK:    7:30 - 14:30
UTOROK:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:          7:30 - 17:00
ŠTVRTOK:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:          7:00 - 11:30
    
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Obecný úrad

Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54, Oravská Poruba
Slovensko

IČO: 314 757
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 2352 0332
e-mail: info@oravskaporuba.sk
Telefón: 043 / 588 23 25