Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky Materskej školy

Vytlačiť

 

OBEC ORAVSKÁ PORUBA

Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná

Č.j. 302/2017                                                              

V Oravskej Porube, dňa 4.4.2017.  

Obec Oravská Poruba v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa/ky Materskej školy,

v Oravskej Porube s nástupom od 1.7.2017

Kvalifikačné predpoklady:

Ďalšie požiadavky a kritériá:

Požadované doklady:

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

           Obec Oravská Poruba , Obecný úrad č.290, 027 54 v zalepenej obálke, označenej          heslom „VK – riaditeľ MŠ -   NEOTVÁRAŤ„ a s uvedením odosielateľa.

Ďalšie informácie:

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                 Peter Hrivnák

                                                                                                                 Starosta obce

 

Prílohy:
SúborVeľkosť súboruVytvorené
Stiahnuť tento súbor (20170404vyberove riaditel mš.pdf)20170404vyberove riaditel mš.pdf1340 kB2017-04-04 14:42