Komisia sociálnych vecí a rodiny

Vytlačiť

Zloženie:

Ing. Ľubomír Maťuga - predseda sociálnej komisie

členovia:

Phdr. Mariána Horemužová

Ing. Beáta Gáliková

Bc. Mária Šustrová

Bc. Kveta Hollá

Barbora Baričáková

Štefan Gabri

Mgr. Adriana Laštíková