Kontaktné údaje

Adresa: Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54 Oravská Poruba,
Slovensko
Obecná stránka:

www.oravskaporuba.sk

e-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: 043 / 588 23 25
Fakturačné údaje: IČO: 00314757
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332
   
Úradné hodiny na obecnom úrade: PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
   
   
JUDr. Vladimír Kubišta starosta obce
Mobilé tel. číslo: +421 905 509 175
e-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bc. Mária Babiaková

-účtovníctvo

-mzdy

-evidencia obyvateľstva

-štatistické výkazy

-súpisné čísla

  adresné body, účtovanie pokladne, účtovanie školskej stravovne, vyúčtovanie dotácie VPP
Mobilé tel. číslo: +421 918 887 784
e-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

   
Božena Červeňová -príjem a evidencia doručenej a odoslanej pošty a faktúr obecného úradu a stavebného úradu
-príjem platieb do pokladne
-osvedčovanie listín a podpisov
-vystavovanie rybárskych lístkov
-priznania na daň z nehnuteľností, daň z pozemkov, stavieb, psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za prechodne ubytovaných, poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad a poplatky za znečisťovanie ovzdušia
-žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na podporu rodičovských práv a povinností /príspevky na krúžky/
-zmluvy o nájme hrobového miesta na cintoríny v Oravskej Porube,  Zábreži a Geceli
-dotácie na stravu pre deti v materskej škole a obci
-povolenia na konanie akcií a predaja na trhových miestach v obci
-žiadosti posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
-územnoplánovacie informácie k pozemkom v obci
-zverejňovanie zmlúv na stránke obce
-príprava a zápisnice z rokovaní obecných zastupiteľstiev
-civilná ochrana obce
-účtovanie príjmu, výdaja potravín v školskej jedálni, evidencia pošty - školskej jedálne, evidencia a úhrada faktúr za tovar, príjem a vyúčtovanie poplatkov za stravu, dotácie na stravu, školský mliečny program, program školské ovocie, prevádzková a účtovná agenda školskej jedálne pri materskej škole
Mobilé tel. číslo: +421 918 887 776
e-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

   
  pracovníci údržby obce, verejnej zelene, verejných komunikácii ........
Juraj Kováčik
 
Milan Babiak +421 908 884 690

 

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov (GDPR) 
Obec Oravská Poruba v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 a § 44 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“) oznamuje kontaktné údaje na zodpovednú osobu.

Zodpovedná osoba: Bc.Mária Babiaková

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Koreršpondenčná adresa: Obec Oravská Poruba 290, 027 54 Veličná

Tel.: 043/588 23 25

 

ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube je otvorený každú

stredu od 7.00 do 17.00 hod. a sobotu od 8:00 do 10:00
Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).

Prílohy:
SúborVeľkosť súboruVytvorené
Stiahnuť tento súbor (SMS brána.pdf)SMS brána.pdf48 kB2017-06-10 20:32
© 2017 Oravská Poruba, spravuje ELISUN s.r.o.

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: Peter Hrivnák
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).