Zivot v obci

Stalo sa už tradíciou, že v našej obci Telovýchovná jednota každoročne organizuje lyžiarsko-turistický prechod. Pretože je pani zima skúpa na sneh, tento rok je to len turistický prechod. Neubralo to však nálade hneď pri vstupe do kultúrneho domu pri registrácii. Štáb nás milo privítal „registračným“. Po včerajšom výdatnom daždi bola chôdza vcelku dobrá, dali sa obísť mláky. Na Doline nás už čakali organizátori p. Badáň J. ml., Kutlík J. ml., Dudáš P. a ponúkali pripravenú slaninku na opekanie a čaj. Atmosféru spríjemňovala hudba z reproduktora. Každý si vybral svoju trasu podľa svojich síl.

Po príchode do sále už rozvoniavala kapustnica a výborný syr od Ľ. Sopúcha. Do taktu nám spieval Jaro Zápotočný so žaškovsko-porubskou kapelou.

Aj napriek tomu, že sneh chýbal, na tejto akcii sa stretlo 216 účastníkov.

Šustrová M.

FOTOGALÉRIA

    Telovýchovná jednota Družstevník Oravská Poruba v spolupráci s Obecným úradom v Oravskej Porube usporiadali dňa 28.12.2019 tradičný turnaj v stolnom tenise. Turnaj sa poriada na uctenie pamiatky dlhoročného starostu, zanieteného stolného tenistu a výborného kamaráta Jaroslava Benku.
    V priestoroch kultúrneho domu v Oravskej Porube sa uskutočnil už 7. ročník za účasti žiakov, tenistov hrajúcich súťaže a neregistrovaných hráčov. Turnaj bol poriadaný hlavne pre občanov Oravskej Poruby, pozvaní boli aj stolní tenisti z Istebného a niekoľkí hostia. Nad organizáciou turnaja dozeral hlavný organizátor p. Július Sitár. Hlavným rozhodcom bol p. Grobarčík z Istebného. O žalúdky zúčastnených sa postaral výbornou fazuľovicou p. Peter Gonda.
    Na stoloch prebiehali zaujímavé zápasy rôznej kvality, ale bojovnosť bola u všetkých príkladná. Zápolenia vyvrcholili finálovým zápasom registrovaných medzi A. Hankom a P. Becom z Veličnej. Celkove sa zúčastnilo 16 žiakov, 22 neregistrovaných a 11 registrovaných hráčov.

Výsledky:

ŽIACI:

1. Grobarčík Marek

2. Škuta Štefan
3. Škuta Jakub

NEREGISTROVANÍ:

1. Sopúch Dušan

2. Gálik Kristián
3. Kováčik Tomáš

REGISTROVANÍ:        

1. Hanko Andrej
2. Beca Pavol
3. Záň Adam

FOTOGALÉRIA

Vo všetkým mestách a obciach na Slovensku prebiehali búrlivé oslavy príchodu nového roku. Aj v našej obci sa pred polnocou zišlo 22   dospelých obyvateľov a   14  detí   pri kultúrnom dome. Pri vatre a speve piesne Na Kráľovej holi a pri ohňostroji si navzájom popriali a pripili na úspešný nadchádzajúci rok.

Škoda, že v našej obci sa zachováva tradícia, že na brigády, ale  už i na oslavy chodia vždy tí istí obyvatelia.

FOTOGALÉRIA

Tak konečne prišli najkrajšie a najobľúbenejšie sviatky roku. Na ich privítanie sa 22. decembra zišli obyvatelia našej obce v kultúrnom dome.

Po príhovore starostu obce, sviatky požehnali predstavitelia evanjelickej a katolíckej cirkvi, páni farári Vladimír Kunovský a Marek Biel.

Prvé vystúpili deti z materskej školy s veľmi milým programom pesničiek a vinšov.

Zážitkom bolo vystúpenie Heligonkárok spod Choča zo ZUŠ z Dolného Kubína, pod vedením p. uč. Vrtichovej.   Hru a skvelé spevácke výkony ocenili prítomní búrlivým potleskom. Bolo to opäť niečo nové , čo mohli prítomní zažiť.

Program pokračoval vystúpením mladých spevákov Lucky a Majka Hollých.

Záver patril štandardne Porubanke, ktorá svojím  pásmom kolied a vinšov   spríjemnila prítomným sviatočné popoludnie.

Programom   zanietene sprevádzal Ján Kutlík st. Na záver všetkých prítomných pozval na malé občerstvenie, kapustnicu a tradičné fánky od p. Pirohovej.

FOTOGALÉRIA

zažila naša obec 12. októbra. Po víťazných zápasoch s Gbelanmi a Chlebnicami postúpili naši futbalisti do III. kola Slovnaft cupu 2019/2020, kde sa stretli s tímom ŠK Slovan Bratislava.

Cez 2  500 fanúšikov videlo „zápas storočia“, keďže v našej obci hralo prvýkrát mužstvo z 1. ligy. Dobre pripravený areál, výborná organizácia a pohostinnosť boli hlavnými znakmi celej akcie. Na úvod nastúpili oba tímy vo „veľkom štýle“. Hráčov na hraciu plochu priviedli malí futbalisti v dresoch vo farbách obce. Prvý výkop previedol bývalý hráč Slovana, oravský rodák Dušan Gallis. Naši hráči nastúpili v nových zelenožltých dresoch, označených  menami.

Aj keď skóre 0:7 bolo možno pre niektorých fanúšikom sklamaním, treba uznať, že videli pekný zápas a mnoho pekných útokov či akcií odmenili srdečným potleskom. Najmä ak si uvedomíme, že naši hráči majú popri futbale civilné povolanie ktoré ich živí, kým hráčov Slovana živí profesionálny futbal.

Porubským hráčom bude zápas pripomínať aj futbalová lopta s podpismi hráčov Slovana, ktorú našej TJ poslal majiteľ klubu p. Kmotrík. Poďakovaním za ňu bol šál vo farbách obce a TJ.

Ako povedali po skončení zápasu viacerí fanúšikovia: Po čase si nikto nespomenie na skóre, ale len na to, že v Oravskej Porube hral Slovan Bratislava.

Spestrením  športového popoludnia bola aj tombola v polčase zápasu a po ňom zábava s námestovskou skupinou        ,ktorá trvala do neskorých nočných hodín.

 

FOTOGALÉRIA

V rámci mesiaca úcty k starším tento deň bol aj v našej obci stretnutím starších. Sála kultúrneho domu sa naplnila s príchodom 15-ej hodiny. Po úvodnej piesni Porubanky Zábrež a Poruba, starosta privítal krátkym príhovorom všetkých zúčastnených. Nasledovali vystúpenia detí z MŠ, detskej folklornej skupiny Porubček a hlavným bodom programu bola skupina Lúčanskí hudci z Lúčok. Hodnotný program, známe piesne oslovili každého. Po sladkom občerstvení a dobrej káve každý odchádzal s pozitívnou energiou a pozornosťou od Obce, ktorá verím vydrží dllho každému.

FOTOGALÉRIA

Opatrenia COVID-19

Separujeme odpad

© 2021 Oravská Poruba

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: JUDr. Vladimír Kubišta
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).