Zivot v obci

Plagáty, rozhlas, SMS-ky všetkých občanov pozývali na už tradičnú akciu Výstupu štyroch chotárov. Obecný úrad zabezpečil dovoz a odvoz účastníkov zrazu na netradičnom dopravnom prostriedku - traktore. Dobré počasie a nádherná liptovsko-oravská príroda - to bol prísľub k prí- jemnému zážitku. Obecné úrady sa postarali o pohostenie, muzikanti zo Žaškova a Komjatnej nás vyprovokovali nielen k spevu, ale aj k tancu. Náladu vylepšil príchod Ľudovej hudby Ondreja Chovana zo Žaškova. Celkový počet návštevníkov z Jasenovej, Komjatnej, Žaškova a Oravskej Poruby bol 230.

Tohtoročný 8. ročník sa niesol v znamení dobrej nálady všetkých ľudí, ktorí sa tam stretli a jednoducho môžem povedať - ďalšia vydarená akcia.

FOTOGALÉRIA

         V dňoch 28. – 29. 6. 2019 sa už po 19. – krát  konali Dni obce Oravská Poruba.
Tento raz  akcii konečne prialo aj počasie.  Príjemné popoludnie , pekne vyzdobený amfiteáter a jeho okolie  sa tešili záujmu  obyvateľov  obce. Akcia sa začala v piatok  o 18.45 hod. príhovorom starostu. Po ňom divadelný súbor VENDO zo Štefanova  odohral predstavenie Hviezdne maniere. Aj keď výber hry  možno nie všetkým prítomným  vyhovel, je fakt že nadchli výkony účinkujúcich o čom svedčí spontánny potlesk počas , ale  najmä aplaus na konci  predstavenia.  Večer pokračoval posedením pri hudbe  až do skorých ranných hodín.
         V sobotu /29.6./ sa na futbalovom ihrisku o 9. hod. začal športový deň. Futbal odohrali žiaci, Internacionáli a mužstvo Oravskej Poruby s výberom Oravy. Súčasťou bolo odovzdanie novovybudovanej  tribúny.  Z „rúk“ predsedu TJ pána  Vladimíra Sopúcha ju  do majetku obce prevzal  starosta.
O 15. hod. sa začalo kultúrne popoludnie v amfiteátri.  Program otvoril  fujarista  Milan Kubačka.  Za  veľmi teplého počasia sa záujmu početných divákov   tešili vystúpenia detí z MŠ a FS Porubček, FS Studnička z Veličnej, FS Trnkári zo Žaškova,  FS Rosička rosa z D.Kubína, FS Porubjan z družobnej obce Poruby pod Vihorlatom.  Svojím výkonom nadchol aj  FS Oprášené krpce zo Žiliny.  Celý program s vtipom a gráciou moderovala p. S. Mikušová.
Program pokračoval vystúpením šermiarskej skupiny BELLA TORRES z Martina, ktorý mal dve časti. V prvej  predviedli dobové zbrane a boje, druhá časť  - ohňová šou – sa diala okolo 11. hod.  v noci a mala u prítomných veľký úspech. Ten malo aj vystúpenie Michala Davida revival, ktoré prítomných vyprovokovalo k spevu a tanci. Dni obce ukončila zábava s hudobnou skupinou Lego z Ružomberka, ktorá trvala až do rána.
Súčasťou programu bola bohatá tombola, za čo patrí vďaka celému radu prajných sponzorov. O občerstvenie účinkujúcich a hostí  sa postarali pracovníci OcÚ.  Prítomné deti potešili atrakcie -  „skákací“ hrad a autíčka.

FOTOGALERIA

Ohňu sa v minulosti pripisovala magicko – očistná funkcia  a veľká moc.  
Pravdepodobne to bol dôvod pálenia Jánskych ohňov.
Pália sa 24. júna , počas najkratšej noci v  roku.
     Táto tradícia má svoj pôvod u starých Slovanov, ktorí každý slnovrat chápali ako začiatok novej etapy života. Tradične ich  pálili  za sucha, s cieľom privolať dážď.
V našej obci si tradície ctíme a zachovávame ich.
Tak je to i pri pálení Jánskych ohňov.
V sobotu 22. júna sa v Rybníkoch  nad obcou  zišla početná skupina obyvateľov našej obce i ľudí z okolia pri pálení jánskeho ohňa. S prípravou vatry sa začalo už v utorok. Drevo dodal Urbár  Oravská Poruba, vatru „postavili“ páni: Ján Badáň, Ján Kutlík, Ľubomír Mikuš, Majo a Laco Hollý, Miro Kušnierik, Tomáš Kuriš, Martin Mikuš, Peter Bajdich , Peter Gonda   a zapálil ju starosta. O občerstvenie sa postaral  p. Peter Bajdich.  Ku príjemnej atmosfére prispela aj vôňa grilovaného mäsa a opekanej klobásy a  slaniny.  
Obľúbené  prostredie, teplé  počasie a spev  s hudobnou skupinou Cimbalovka z Krpelian sa pričinili o to,  že  dobrá zábava  trvala do skorých ranných hodín.  

FOTOGALÉRIA

Opatrenia COVID-19

Separujeme odpad

© 2021 Oravská Poruba

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: JUDr. Vladimír Kubišta
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).