ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY – testovanie na Covid

ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY – testovanie na Covid

V náväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území SR a Obce Oravská Poruba vyvolaný šírením nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 a vydaného uznesenia vlády SR č. 30 zo dňa 17.1.2021 s cieľom ochrany verejného zdravia prebehlo v kultúrnom dome v Oravskej Porube v dvoch kolách v dňoch 23.-24.1.2021 a 30.1.2021 skríningové testovanie. Občania si mohli dopredu overiť počet testujúcich sa na stránke obce na živej kamere. Obec zabezpečila informovanie občanov o čase testovania na webe obce, vyvesením na úradnej tabuli a tiež SMS-kou.

V dňoch 23.-24.1.21 sa testovania zúčastnilo 406 osôb. Pozitívny výsledok mala 1 osoba, čo predstavuje 0,24 %. V tomto kole bolo možné otestovať sa v sobotu v čase od

8 – 18 h a v nedeľu od 8 – 16 h.

Dňa 30.1.21 sa testovania zúčastnilo 219 osôb. Pozitívny výsledok mala jedna osoba, čo predstavuje 0,45 percenta. Testovať sa bolo možné v čase od 8 do 19 h. V tomto kole sa v obci otestovalo 12 osôb z iných častí Slovenska.

Celkove sa zúčastnilo januárového testovania v našej obci 625 osôb, z toho dvaja pozitívni, čo predstavuje 0,32 %.

 

FOTOGALÉRIA

Opatrenia COVID-19

Separujeme odpad

© 2021 Oravská Poruba

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: JUDr. Vladimír Kubišta
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).