Kanalizácia

Prílohy:
SúborVeľkosť súboruVytvorené
Stiahnuť tento súbor (E-mail na p. Spišiakovú.pdf)E-mail na p. Spišiakovú.pdf58 kB2020-11-25 11:11
Stiahnuť tento súbor (IMG_0001.pdf)IMG_0001.pdf41 kB2020-10-01 15:02
Stiahnuť tento súbor (IMG_0002.pdf)IMG_0002.pdf155 kB2020-10-01 15:02
Stiahnuť tento súbor (IMG_0003.pdf)IMG_0003.pdf133 kB2020-10-01 15:02
Stiahnuť tento súbor (IMG_0004.pdf)IMG_0004.pdf98 kB2020-10-01 15:02
Stiahnuť tento súbor (IMG_0005.pdf)IMG_0005.pdf110 kB2020-10-01 15:02
Stiahnuť tento súbor (IMG_0006.pdf)IMG_0006.pdf396 kB2020-10-01 15:02
Stiahnuť tento súbor (IMG_0007.pdf)IMG_0007.pdf88 kB2020-10-01 15:02
Stiahnuť tento súbor (IMG_0008.pdf)IMG_0008.pdf37 kB2020-10-01 15:03
Stiahnuť tento súbor (IMG_0009.pdf)IMG_0009.pdf272 kB2020-10-01 15:03
Stiahnuť tento súbor (IMG_0010.pdf)IMG_0010.pdf65 kB2020-10-01 15:03
Stiahnuť tento súbor (IMG_0011.pdf)IMG_0011.pdf323 kB2020-10-01 15:03
Stiahnuť tento súbor (IMG_0012.pdf)IMG_0012.pdf122 kB2020-10-01 15:03
Stiahnuť tento súbor (IMG_0013.pdf)IMG_0013.pdf62 kB2020-10-01 15:03
Stiahnuť tento súbor (IMG_0014.pdf)IMG_0014.pdf40 kB2020-10-01 15:03
Stiahnuť tento súbor (IMG_0015.pdf)IMG_0015.pdf44 kB2020-10-01 15:03
Stiahnuť tento súbor (IMG_0016.pdf)IMG_0016.pdf118 kB2020-10-01 15:03
Stiahnuť tento súbor (IMG_0017.pdf)IMG_0017.pdf94 kB2020-10-01 15:03
Stiahnuť tento súbor (IMG_0018.pdf)IMG_0018.pdf85 kB2020-10-01 15:03
Stiahnuť tento súbor (IMG_0019.pdf)IMG_0019.pdf62 kB2020-10-01 15:04
Stiahnuť tento súbor (IMG_0020.pdf)IMG_0020.pdf225 kB2020-10-01 15:04
Stiahnuť tento súbor (IMG_0021.pdf)IMG_0021.pdf137 kB2020-10-01 15:04
Stiahnuť tento súbor (IMG_0022.pdf)IMG_0022.pdf62 kB2020-10-01 15:04
Stiahnuť tento súbor (IMG_0023.pdf)IMG_0023.pdf40 kB2020-10-01 15:04
Stiahnuť tento súbor (Kanalizacia-mapa.pdf)Kanalizacia-mapa.pdf2456 kB2021-03-26 10:28
Stiahnuť tento súbor (MŽP SR - odpoveď - fin. prostr..pdf)MŽP SR - odpoveď - fin. prostr..pdf117 kB2020-11-25 11:11
Stiahnuť tento súbor (odpoveď na výzvu p. Ďaďová.pdf)odpoveď na výzvu p. Ďaďová.pdf91 kB2020-11-25 11:12
Stiahnuť tento súbor (Odpoveď z MŽP.pdf)Odpoveď z MŽP.pdf128 kB2020-11-25 11:12
Stiahnuť tento súbor (OÚ - oznámenie ČOV 24.03.2021 - sken.pdf)OÚ - oznámenie ČOV 24.03.2021 - sken.pdf1620 kB2021-03-29 21:18
Stiahnuť tento súbor (Ponuka - rekonštrukcia ČOV.pdf)Ponuka - rekonštrukcia ČOV.pdf1396 kB2020-12-02 17:45
Stiahnuť tento súbor (Rozhod.OÚ D.Kubín,.ČOV.pdf)Rozhod.OÚ D.Kubín,.ČOV.pdf243 kB2020-10-08 16:43
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie - fin. príspevok.pdf)Rozhodnutie - fin. príspevok.pdf3398 kB2021-03-12 22:18
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie OU DK z 5.10.20.pdf)Rozhodnutie OU DK z 5.10.20.pdf206 kB2020-10-08 16:03
Stiahnuť tento súbor (Stanovisko OVS-kanalizácia.pdf)Stanovisko OVS-kanalizácia.pdf856 kB2021-03-12 22:19
Stiahnuť tento súbor (Vyjadrenie - OVS , a.s..pdf)Vyjadrenie - OVS , a.s..pdf729 kB2021-03-12 22:19
Stiahnuť tento súbor (Vyjadrenie k ziadosti email.pdf)Vyjadrenie k ziadosti email.pdf63 kB2020-11-20 19:09
Stiahnuť tento súbor (vyžiadanie zálohy.doc)vyžiadanie zálohy.doc46 kB2020-10-01 15:04
Stiahnuť tento súbor (Žiadosť, kontrola kanalizácie Diel.jpg)Žiadosť, kontrola kanalizácie Diel.jpg888 kB2020-10-08 16:43
Stiahnuť tento súbor (Zoznam občanov.ods)Zoznam občanov.ods20 kB2020-10-01 15:04

Opatrenia COVID-19

Separujeme odpad

© 2021 Oravská Poruba

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: JUDr. Vladimír Kubišta
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).