BRIGÁDA 4. júla.2020

 BRIGÁDA 4. júla.

                Patrí k dobrým zvykom, že každoročne zjari organizujeme brigádu na skrášlenie   našej obce.

Pandémia a následné opatrenia spôsobili, že sa mohla uskutočniť len teraz. Starosta obce prostredníctvom SMS správ a miestnym rozhlasom pozval občanov, aby sa podieľali na vyčistení a skrášlení   okolia svojich domov.

Čistenie priestorov okolo svojich domov začali viacerí obyvatelia už v piatok, o čom svedčili kopy prachu a blata, čakajúcich na odvezenie. Odvoz zabezpečoval   Juraj Kováčik     obecným traktorom.

Ešte v piatok údržbári obce vyčistili chodník okolo Oravy na Geceli.

Brigáda sa začala o 8. hodine. Brigádnici sa zamerali na vyčistenie rigolov a priepustov, vykosenie verejných priestranstiev a zametali verejnú komunikáciu od posypového materiálu, pozostatku zimnej údržby.

Početnejšia skupina brigádnikov pod vedením pána poslanca a zároveň predsedu urbárneho spoločenstva v Zábreži Bohuša   Kuriša sa postarala o lesopark. Slavomír Kuriš, Štefan Šimon, Vladimír Kašík, Milan Macák, Ján Chlúda , Peter Holub, Milan Kuriš, Zdeno Farbák, Pavol Mišun, Oľga Svorenčíková a Anton Čipčala ml. areál vykosili a vyčistili. Je smutné, že   niektorí naši spoluobčania si opäť   tento priestor zamenili za smetisko   pre stavebný materiál, či kompostisko. Po brigáde si pochutnali na guláši, ktorý im navaril pán Vladimír Kašík.

Čistenie Lúžka začal Miroslav Mikuš ml. hneď po vyhlásení brigády. Vykosil polovicu „ľadovej“ plochy. Ďalšiemu koseniu a čisteniu sa venovali poslanec Ľubomír Lehocký, Ján Badáň st. a Ján Kašík.

O dom smútku sa postarala rodina pána poslanca Jána Kutlíka. Vyčistili vnútorné priestory, namaľovali okenné rámy a vykosili okolie.

Cestu v okolí obecného úradu vyčistila D. Mišunová.

Dušan Smolka, Karol Medvecký a Jozef Kacko vykosili, vyčistili a vylajnovali futbalové ihrisko a vyčistili tribúnu.

Zberný dvor bol otvorený celé dopoludnie.

Brigády sa zúčastnili obyvatelia v produktívnom veku, tradične dôchodcovia, ale bolo potešiteľné vidieť aj deti, ktoré pomáhali svojim rodičom.

A čo nás ešte čaká? Vyčistiť chodník Diel –Geceľ a vykosiť jeho okolie.

JUDr. Vladimír Kubišta

              starosta

 

FOFOGALERIA

Opatrenia COVID-19

Separujeme odpad

© 2021 Oravská Poruba

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: JUDr. Vladimír Kubišta
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).