Ekumenická slávnosť

Vytlačiť

Tohtoročné Vianočné sviatky sa v našej obci začali Ekumenickou slávnosťou na uvítanie Vianoc 23.12. Aj keď pôvodný zámer bol usporiadať stretnutie občanov v amfiteátri, zlé počasie /dlhotrvajúci dážď/ spôsobili, že sa uskutočnilo v kultúrnom dome. Za účastí dôstojných pánov farárov evanjelickej cirkvi Mgr. Vladimíra Kunovského a katolíckej cirkvi Mgr. Mareka Biela, ktorí požehnali blížiace sa sviatky, sa prítomní potešili z programu, ktorý pripravili deti z tunajšej MŠ, hudobná skupina evanjelickej mládeže, detský folklórny súbor Porubček a pásmom kolied prispela  Porubanka.

Po slávnostnom programe nasledovalo pohostenie prítomných vareným punčom, vínom a koláčmi, ktoré pripravili poslanci OZ, pracovníci OÚ a dobrovoľníci.

Fotogaléria