Lyžiarske preteky 2019


V sobotu – 12. januára – to boli  lyžiarske preteky detí  na vleku v Nových lazoch.
V kategórii mladší žiaci  sa na 1. mieste umiestnil Andrej Dudáš, na druhom Adam Baričák a na 3. mieste Lukáš Zubaj.  
Kategóriu mladších žiačok vyhrala Veronika Dudášová, druhá bola Natália Gajdošová a tretie miesto obsadila  Laura Valochová.
Medzi staršími žiakmi  boli najlepší: Majko Hollý na prvom mieste, Štefan Škuta bol druhý a Michal Kováčik  tretí.  
Staršie žiačky sa umiestnili: Lucia Kupčuláková  bola prvá, Lenka Ratulovská druhá a na treťom mieste   skončila Lucia Hollá.
Pekné počasie a dobre upravená  trať  pritiahli súťažiť aj  juniorov a dospelých.  
Juniorsky pretek vyhral Maroš Laštík, na druhom mieste  skončil  Adam Svitek.
V kategórii dospelých   bol najlepší Roman Sopúch, na druhom mieste skončil Ondrej Bruncko a tretí Ján Kupčulák.  Za ženy v tejto kategórii súťažila len  Monika Kováčiková.
Samozrejmou súčasťou akcie bolo  občerstvenie všetkých  účastníkov, na záver s kapustnicou od  majstrov kuchárov  Petra  Bajdicha a Štefana Gabriho.
Celú akciu organizačne a technický  zabezpečili  Ján Kutlík ml. a Ján Badáň ml. s ďalšími členmi Telovýchovnej jednoty.

Fotogaléria

Opatrenia COVID-19

Separujeme odpad

© 2021 Oravská Poruba

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: JUDr. Vladimír Kubišta
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).