Zivot v obci

V dnešné ráno aj počasie prialo naším úmyslom, aby sa dedina zobudila do veselého fašiangového odpoludnia. Folklórna skupina Porubanka nastúpila pred rozhlas a zobudila spoluobčanov piesňou Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde a pekným príhovorom. Neveľká skupina v krojoch a maskách sa vybrala dolu Zábrežou, potom ponad Oravu a na Diel, aby sme ľudí pozdravili v ich príbytkoch, požiadali o kúsok slaninky a vajíčka, ako to bolo vždy na fašiangy zvykom, poďakovali a pozvali ich na večernú zábavu do kultúrneho domu. Obchôdzka trvala do neskorých popoludňajších hodín a večer sme sa znova zišli ako sme sľúbili v kultúrnom dome. Do nálady a tanca vyhrávala hudobná skupina Eldorádo Dlhá. A veru nálada bola skvelá do skorých ranných hodín. O polnoci sme vyprevadili a pochovali basu, aby sa mohla na Veľkú noc zobudiť.

A či sa nám podarilo vytvoriť skvelú fašiangovú náladu? To už nech odpovedia naši občania.

 

FOTOGALÉRIA

Stalo sa už tradíciou, že v našej obci Telovýchovná jednota každoročne organizuje lyžiarsko-turistický prechod. Pretože je pani zima skúpa na sneh, tento rok je to len turistický prechod. Neubralo to však nálade hneď pri vstupe do kultúrneho domu pri registrácii. Štáb nás milo privítal „registračným“. Po včerajšom výdatnom daždi bola chôdza vcelku dobrá, dali sa obísť mláky. Na Doline nás už čakali organizátori p. Badáň J. ml., Kutlík J. ml., Dudáš P. a ponúkali pripravenú slaninku na opekanie a čaj. Atmosféru spríjemňovala hudba z reproduktora. Každý si vybral svoju trasu podľa svojich síl.

Po príchode do sále už rozvoniavala kapustnica a výborný syr od Ľ. Sopúcha. Do taktu nám spieval Jaro Zápotočný so žaškovsko-porubskou kapelou.

Aj napriek tomu, že sneh chýbal, na tejto akcii sa stretlo 216 účastníkov.

Šustrová M.

FOTOGALÉRIA

    Telovýchovná jednota Družstevník Oravská Poruba v spolupráci s Obecným úradom v Oravskej Porube usporiadali dňa 28.12.2019 tradičný turnaj v stolnom tenise. Turnaj sa poriada na uctenie pamiatky dlhoročného starostu, zanieteného stolného tenistu a výborného kamaráta Jaroslava Benku.
    V priestoroch kultúrneho domu v Oravskej Porube sa uskutočnil už 7. ročník za účasti žiakov, tenistov hrajúcich súťaže a neregistrovaných hráčov. Turnaj bol poriadaný hlavne pre občanov Oravskej Poruby, pozvaní boli aj stolní tenisti z Istebného a niekoľkí hostia. Nad organizáciou turnaja dozeral hlavný organizátor p. Július Sitár. Hlavným rozhodcom bol p. Grobarčík z Istebného. O žalúdky zúčastnených sa postaral výbornou fazuľovicou p. Peter Gonda.
    Na stoloch prebiehali zaujímavé zápasy rôznej kvality, ale bojovnosť bola u všetkých príkladná. Zápolenia vyvrcholili finálovým zápasom registrovaných medzi A. Hankom a P. Becom z Veličnej. Celkove sa zúčastnilo 16 žiakov, 22 neregistrovaných a 11 registrovaných hráčov.

Výsledky:

ŽIACI:

1. Grobarčík Marek

2. Škuta Štefan
3. Škuta Jakub

NEREGISTROVANÍ:

1. Sopúch Dušan

2. Gálik Kristián
3. Kováčik Tomáš

REGISTROVANÍ:        

1. Hanko Andrej
2. Beca Pavol
3. Záň Adam

FOTOGALÉRIA

Vo všetkým mestách a obciach na Slovensku prebiehali búrlivé oslavy príchodu nového roku. Aj v našej obci sa pred polnocou zišlo 22   dospelých obyvateľov a   14  detí   pri kultúrnom dome. Pri vatre a speve piesne Na Kráľovej holi a pri ohňostroji si navzájom popriali a pripili na úspešný nadchádzajúci rok.

Škoda, že v našej obci sa zachováva tradícia, že na brigády, ale  už i na oslavy chodia vždy tí istí obyvatelia.

FOTOGALÉRIA

Strana 1 z 4

© 2017 Oravská Poruba, spravuje ELISUN s.r.o.

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: Peter Hrivnák
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).