Elektronická verzia Porubsko - Zábrežského spravodaja

Niekoľko našich predchodcov sa snažilo vydať obecné ročenky, prípadne inou formou informovať občanov o živote v obci. Od roku 2014 je v našej obci vydávaný dvakrát do roka obecný spravodaj, vo forme novín - občasníka. Na tomto mieste si môžete pozrieť všetky jeho doterajšie vydania, ale aj ročenky, kalendáre a plagáty akci, ktoré sa zachovali v elektronickej podobe.

Prílohy:
SúborVeľkosť súboruVytvorené
Stiahnuť tento súbor (2011 Plagát Dedinská zabíjačka.doc)2011 Plagát Dedinská zabíjačka415 kB2018-09-27 12:10
Stiahnuť tento súbor (2012 Plagat Dni obce.pdf)2012 Plagát Dni obce775 kB2018-09-19 16:18
Stiahnuť tento súbor (2012 Plagát Fašiangy.JPG)2012 Plagát Fašiangy715 kB2018-09-19 16:14
Stiahnuť tento súbor (2012 Plagát Futbalový turnaj kňazi-starostovia.doc)2012 Plagát Futbalový turnaj kňazi-starostovia28 kB2018-09-27 12:06
Stiahnuť tento súbor (2013 4.chotare.pdf)2013 Plagát Prechod 4.chotáre551 kB2018-09-27 13:10
Stiahnuť tento súbor (2013 Kalendár Porubanka.pdf)2013 Kalendár Porubanka693 kB2018-09-19 16:00
Stiahnuť tento súbor (2013 Plagát Katarínska zabíjačka.png)2013 Plagát Katarínska zabíjačka246 kB2018-09-27 12:11
Stiahnuť tento súbor (2013 ročenka.doc)2013 Ročenka7858 kB2018-09-19 15:48
Stiahnuť tento súbor (2014 Kalendár Hasiči.pdf)2014 Kalendár Hasiči 508 kB2018-09-19 16:01
Stiahnuť tento súbor (2014 Plagát Dielnička.jpg)2014 Plagát Dielnička665 kB2018-09-27 12:26
Stiahnuť tento súbor (2014 Plagát Mikuláš.pdf)2014 Plagát Mikuláš1965 kB2018-09-27 12:04
Stiahnuť tento súbor (2014_01.pdf)2014_01 Občasník539 kB2018-06-29 08:10
Stiahnuť tento súbor (2014_02.pdf)2014_02 Občasník685 kB2018-06-29 08:11
Stiahnuť tento súbor (2015 Plagát Porubský výstrek.jpg)2015 Plagát Porubský výstrek10822 kB2018-09-27 13:27
Stiahnuť tento súbor (2015 Plagát Úcta k starším.jpg)2015 Plagát Úcta k starším1560 kB2018-09-27 12:16
Stiahnuť tento súbor (2015 Plagát Zimný prechod cez 6 chotárov.pdf)2015 Plagát Zimný prechod 6 chotármi2406 kB2018-09-27 12:28
Stiahnuť tento súbor (201502.pdf)2015_02 Občasník566 kB2018-09-19 15:30
Stiahnuť tento súbor (2015_01_web.pdf)2015_01 Občasník3072 kB2018-09-27 11:25
Stiahnuť tento súbor (2016 4.chotáre.png)2016 Plagát Prechod 4.chotáre2121 kB2018-09-27 13:12
Stiahnuť tento súbor (2016 Plagát Kkatarínska zábava.jpg)2016 Plagát Katarínska zábava3144 kB2018-09-27 12:12
Stiahnuť tento súbor (2016 Plagát Porubský výstrek.jpg)2016 Plagát Porubský výstrek7804 kB2018-09-27 13:31
Stiahnuť tento súbor (2016_01 Občasník.pdf)2016_01 Občasník1669 kB2018-09-27 11:36
Stiahnuť tento súbor (2016_02_web.pdf)2016_02 Občasník1179 kB2018-09-19 15:31
Stiahnuť tento súbor (2017 4.chotáre.png)2017 Plagát Prechod 4.chotáre2082 kB2018-09-27 13:15
Stiahnuť tento súbor (2017 Plagát Katarínska zábava.jpg)2017 Plagát Katarínska zábava3288 kB2018-09-27 12:13
Stiahnuť tento súbor (2017_01_web.pdf)2017_01 Občasník1182 kB2018-09-19 15:32
Stiahnuť tento súbor (2017_02 Občasník.pdf)2017_02 Občasník603 kB2018-09-27 11:38
Stiahnuť tento súbor (2018 4.chotáre.png)2018 Plagát Prechod 4.chotáre2086 kB2018-09-27 13:17
Stiahnuť tento súbor (2018_01 Občasník.pdf)2018_01 Občasník947 kB2018-09-27 11:39
Stiahnuť tento súbor (hokejový turnaj 2013.jpg)2013 Plagát Hokejový turnaj Lúžok487 kB2018-09-27 13:32
Stiahnuť tento súbor (oravamapa.jpg)Orava kreslená mapa8626 kB2018-09-27 13:21
Stiahnuť tento súbor (plagat A3max.pdf)2016 Plagát Dni obce262 kB2018-09-27 12:20
Stiahnuť tento súbor (plagat.pdf)2014 Plagát Dni obce722 kB2018-09-27 12:23
© 2017 Oravská Poruba, spravuje ELISUN s.r.o.

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: Peter Hrivnák
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).