Elektronická verzia Porubsko - Zábrežského spravodaja

Niekoľko našich predchodcov sa snažilo vydať obecné ročenky, prípadne inou formou informovať občanov o živote v obci. Od roku 2014 je v našej obci vydávaný dvakrát do roka obecný spravodaj, vo forme novín - občasníka. Na tomto mieste si môžete pozrieť všetky jeho doterajšie vydania, ale aj ročenky, kalendáre a plagáty akci, ktoré sa zachovali v elektronickej podobe.

Prílohy:
SúborVeľkosť súboruVytvorené
Stiahnuť tento súbor (2014_01_farebné_web.pdf)2014_01_farebné_web.pdf539 kB2020-07-17 15:09
Stiahnuť tento súbor (2014_02_farebné_na web.pdf)2014_02_farebné_na web.pdf2640 kB2020-07-17 15:09
Stiahnuť tento súbor (2015_01_na web.pdf)2015_01_na web.pdf4457 kB2020-07-17 15:09
Stiahnuť tento súbor (2015_02_na web.pdf)2015_02_na web.pdf2459 kB2020-07-17 15:09
Stiahnuť tento súbor (2016_01_web.pdf)2016_01_web.pdf1669 kB2020-07-17 15:10
Stiahnuť tento súbor (2016_02_web.pdf)2016_02_web.pdf1179 kB2020-07-17 15:10
Stiahnuť tento súbor (2017_01_web.pdf)2017_01_web.pdf1182 kB2020-07-17 15:10
Stiahnuť tento súbor (2017_02_web.pdf)2017_02_web.pdf603 kB2020-07-17 15:10
Stiahnuť tento súbor (2018-2.pdf)2018-2.pdf2992 kB2021-09-28 15:58
Stiahnuť tento súbor (2018_01_web.pdf)2018_01_web.pdf947 kB2020-07-17 15:11
Stiahnuť tento súbor (2019_01_Oravska Poruba_web.pdf)2019_01_Oravska Poruba_web.pdf3508 kB2021-08-26 11:19
Stiahnuť tento súbor (2019_02_Oravska Poruba_web.pdf)2019_02_Oravska Poruba_web.pdf1948 kB2021-08-26 11:19
Stiahnuť tento súbor (2020-2.pdf)2020-2.pdf591 kB2021-09-28 15:59
Stiahnuť tento súbor (2020_01_Oravska Poruba_web.pdf)2020_01_Oravska Poruba_web.pdf3133 kB2021-08-26 11:19
Stiahnuť tento súbor (2021-1.pdf)2021-1.pdf3945 kB2021-10-01 09:13
Stiahnuť tento súbor (Porubsko-Zábrežský SPRAVODAJ, december 2021 - dodatok do novin.pdf)Porubsko-Zábrežský SPRAVODAJ, december 2021 - dodatok do novin.pdf1762 kB2022-01-31 12:04
Stiahnuť tento súbor (Porubsko-Zábrežský SPRAVODAJ, december 2021 - na zverejnenie.pdf)Porubsko-Zábrežský SPRAVODAJ, december 2021 - na zverejnenie.pdf3600 kB2022-01-31 12:04

Opatrenia COVID-19

Separujeme odpad

© 2021 Oravská Poruba

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: JUDr. Vladimír Kubišta
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).