Elektronická verzia Porubsko - Zábrežského spravodaja

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Niekoľko našich predchodcov sa snažilo vydať obecné ročenky, prípadne inou formou informovať občanov o živote v obci. Od roku 2014 je v našej obci vydávaný dvakrát do roka obecný spravodaj, vo forme novín - občastníka. Na tomto mieste si môžete pozrieť všetky jeho doterajšie vydania, ale aj ročenky a kalendáre, ktoré sa zachovali v elektronickej podobe.

Prílohy:
SúborVeľkosť súboruVytvorené
Stiahnuť tento súbor (2012 Plagat Dni obce.pdf)2012 Plagat Dni obce.pdf775 kB2018-09-19 16:18
Stiahnuť tento súbor (2012 Plagát Fašiangy.JPG)2012 Plagát Fašiangy.JPG715 kB2018-09-19 16:14
Stiahnuť tento súbor (2013 Kalendár Porubanka.pdf)2013 Kalendár Porubanka.pdf693 kB2018-09-19 16:00
Stiahnuť tento súbor (2013 ročenka.doc)2013 ročenka.doc7858 kB2018-09-19 15:48
Stiahnuť tento súbor (2014 Kalendár Hasiči.pdf)2014 Kalendár Hasiči.pdf508 kB2018-09-19 16:01
Stiahnuť tento súbor (2014_01.pdf)2014_01.pdf539 kB2018-06-29 08:10
Stiahnuť tento súbor (2014_02.pdf)2014_02.pdf685 kB2018-06-29 08:11
Stiahnuť tento súbor (201502.pdf)2015_02.pdf566 kB2018-09-19 15:30
Stiahnuť tento súbor (2016_02_web.pdf)2016_02.pdf1179 kB2018-09-19 15:31
Stiahnuť tento súbor (2017_01_web.pdf)2017_01.pdf1182 kB2018-09-19 15:32
© 2017 Oravská Poruba, spravuje ELISUN s.r.o.

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: Peter Hrivnák
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).