História oravského panstva

Vytlačiť

Z roku 1625 sa nám zachovali pramene z Urbáru oravského panstva, týkajúce sa obcí Poruba a Zábrež. Urbárom sa rozumela kniha, ktorá obsahovala súpis poddanskej pôdy, ktorej vlastníkom bol zemepán. Jej držiteľom býval urbársky sedliak alebo šoltýs, ktorý musel za držbu pôdy plniť rôzne dávky a povinnosti pre Oravské hradné panstvo a neskôr Oravský komposesorát. Až v roku 1767 presadila cisárovná Mária Terézia na celom území Slovenska „urbársku reguláciu“, zaviedla jednotné urbáre. Ich platnosť bola zrušená až Marcovými zákonmi v júni 1848 a následne Urbárskym patentom v roku 1853.

            V roku 1625 bolo v Porube 10 sedliackych ralí, na ktorých hospodárilo 15 sedliakov:

 1. Wankussovska
 2. Badaniowa
 3. Wichorowska
 4. Ssimowska
 5. Heckowska
 6. Brunckowiech
 7. Vicienowiech
 8. Sopuchowska
 9. Hrachowiech
 10. Salayowska

V roku 1625 bolo v Zábreži sedem ralí:

 1. Smolowiech
 2. Mattliakowjech
 3. Bencurowska
 4. Nowak
 5. Potocny
 6. Onkowa
 7. Klukowa