Dobrovoľný hasičský zbor

Vytlačiť

Prvé úsilie oživiť dobrovoľné hasičské zbory sa podujala Okresná hasičská jednota Dolný Kubín, ktorá v roku 1948 zakúpila pre Zábrež motorovú striekačku. V roku 1954 upravili dobrovoľníci požiarnu zbrojnicu v Porube – Gäceli a kúpili prvú motorovú hasičskú striekačku. Od 1. januára 1953 dostávajú hasičské spolky nový názov – Československý zväz požiarnej ochrany a členom miestnych jednôt sa začalo hovoriť požiarnici. V roku 1958 mal Zväz požiarnikov v Zábreži 10 členov a v Oravskej Porube 20 členov a predsedom bol Ján Grísa, ktorého v roku 1960 vystriedal Ján Smolka.

Iniciatívne si počínali aj členovia Zboru požiarnej ochrany v Porube a Zábreži pod vedením Ladislava Baričáka a Jána Macáka. V roku 1985 sa zúčastnili Okresnej súťaže dedinských požiarnych zborov, na ktorej získali 4. miesto.

V roku 1986 sa pozornosť v obci sústreďovala na výstavbu MNV s požiarnou zbrojnicou. Táto budova bola daná do užívania k 41. výročiu oslobodenia Československa.

Do roku 1987 boli v našej obci dve organizácie požiarnikov, a to v Zábreži a  v Oravskej Porube. Na zlučovacej schôdzi v júli 1987 bolo dohodnuté vytvorenie jednej Základnej organizácie požiarnej ochrany v Oravskej Porube. Táto Základná organizácia dostala do užívania aj nové priestory požiarnej zbrojnice v budove MNV. Post predsedu Základnej organizačnej požiarnej ochrany prebral po Jánovi Kackovi Ján Macák zo Zábreže. Nová Základná organizácia sa zúčastnila okresných pretekov v júli v Párnici, na ktorých získala 1. miesto zo 4 zúčastnených súťažiacich družstiev.

Od roku 1992 funguje v obci požiarny zbor, ktorý má 25 členov. Veliteľom a zároveň predsedom požiarneho zboru je Ondrej Chlúda. V uvedenom roku sa jeho členovia zúčastnili troch protipožiarnych súťaží, ktoré boli usporiadané pri príležitosti 100. výročia založenia požiarneho zboru  v Istebnom, Mokradi a Párnici. Našu obec reprezentovali na veľmi dobrej úrovni.