DEŇ MATIEK

Vytlačiť

 

Ďalšia pekná tradícia, ktorá sa v našej obci zachováva, je oslava Dňa matiek.

Aj tento rok, druhú májovú nedeľu , sa v kultúrnom dome zišlo početné obyvateľstvo, aby spolu oslávilo najdojemnejší sviatok našich matiek a starých mám.

Po zahájení a príhovore starostu obce, vystúpili so svojim milým programom, plným pesničiek a básničiek, deti miestnej materskej školy. Nasledoval bohatý program detského folklórneho súboru Porubček pod názvom „Ako sa žije v Porube“.

Spestrením programu bolo vystúpenie hudobnej skupiny evanjelickej mládeže.

Na záver zaspievala mužská časť folklórnej skupiny Porubanka.

Takmer dvojhodinový program, vyjadrujúci vďačnosť matkám za lásku a obetavosť , vydarene moderoval mladý amatérsky herec Marek Ratulovský. Okrem dobre pripravených textov, sám recitoval aj spieval.

Každá z prítomných matiek a starých mám bola na znak úcty obdarovaná kvietkom.

Po programe nasledovalo pohostenie, ktoré pripravili zamestnanci OÚ,  poslanci miestneho zastupiteľstva a komisia mládeže, kultúry a športu. Oni sa postarali aj o prípravu a ozvučenie sály. Celý program sa odohrával na pestrom javisku, dotvorenom kvetmi, ktoré upravili zamestnanci materskej školy.

FOTOGALÉRIA