DEŇ MATIEK

 

Ďalšia pekná tradícia, ktorá sa v našej obci zachováva, je oslava Dňa matiek.

Aj tento rok, druhú májovú nedeľu , sa v kultúrnom dome zišlo početné obyvateľstvo, aby spolu oslávilo najdojemnejší sviatok našich matiek a starých mám.

Po zahájení a príhovore starostu obce, vystúpili so svojim milým programom, plným pesničiek a básničiek, deti miestnej materskej školy. Nasledoval bohatý program detského folklórneho súboru Porubček pod názvom „Ako sa žije v Porube“.

Spestrením programu bolo vystúpenie hudobnej skupiny evanjelickej mládeže.

Na záver zaspievala mužská časť folklórnej skupiny Porubanka.

Takmer dvojhodinový program, vyjadrujúci vďačnosť matkám za lásku a obetavosť , vydarene moderoval mladý amatérsky herec Marek Ratulovský. Okrem dobre pripravených textov, sám recitoval aj spieval.

Každá z prítomných matiek a starých mám bola na znak úcty obdarovaná kvietkom.

Po programe nasledovalo pohostenie, ktoré pripravili zamestnanci OÚ,  poslanci miestneho zastupiteľstva a komisia mládeže, kultúry a športu. Oni sa postarali aj o prípravu a ozvučenie sály. Celý program sa odohrával na pestrom javisku, dotvorenom kvetmi, ktoré upravili zamestnanci materskej školy.

FOTOGALÉRIA

© 2017 Oravská Poruba, spravuje ELISUN s.r.o.

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: Peter Hrivnák
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).