20171 VZN o umiestňovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce Oravská Poruba

Vytlačiť