OBEC Oravská Poruba
ZÁHRADKÁRSKE POTREBY Veličná
URBÁR Veličná
AGRODRUŽSTVO OPZ Oravská Poruba
Michal Šuvada Oravská Poruba
Ivan Garaj Častá
TECHNICKÉ SLUŽBY Dolný kubín
KAJO p. Kurnota Dolný Kubín
ORSA Dolný Kubín
Viera Langová Žaškov
Mária Babiaková Oravská Poruba
Peter Habovštiak Oravská Poruba
Peter Svitek Oravská Poruba
Ján Manťo Oravská Poruba
Laštík Marián Oravská Poruba
MIBA s.r.o. Dolný Kubín
Jarmila Brucnková Oravská Poruba
Kaderníctvo Janka Stančeková Zábrež
Mário Papán Oravská Poruba
MABB s.r.o. Dolný Kubín
Ján Sopúch Žaškov
Veličiansky raj Veličná
Pozemkové spoločenstvo Urbáru Oravská Poruba
COR METAL Istebné
VELFARM Dolný Kubín
Strešné centrum ROOFING Dolný Kubín
KAMEXPERT Ján Šuvada Veličná
Michal Molnár Oravská Poruba
Blanka Hrivnáková Oravská Poruba
Ľubomír Mikuš Oravská Poruba
Dušan Vicáň Oravská Poruba
B0 Jaroslav Kysel Oravská Poruba
Pozemkové spoločenstvo Urbáru Zábrež
Milan Bruncko EKOBOSS Dolný Kubín
Peter Bajdich Oravská Poruba
Vladimír Podbrežný Oravská Poruba
Sidónia Mikušová Oravská Poruba
COOP Jednota Trstená
Juraj Benko Oravská Poruba
Peter Gonda Oravská Poruba
Augustín Hojo Zábrež
MEDICGROUP Dolný Kubín
VETAMED Dolný Kubín
Fizyoangelus Dolný Kubín
Katarína Mikušiaková Oravská Poruba
AUTO-FM Peter Forgáč Dolný Kubín
ORAVING s.r.o. Dolný Kubín
Mária Mikušová Oravská Poruba
Martin Mikuš Oravská Poruba
Michal Mikuš ELEKTROSELL Oravská Poruba
Ľuboš Žúbor AUTODIELŇA Oravská Poruba
MELOS dizajnové štúdio, František Kuckovič Zábrež
G-Elmont s.r.o. Krivá
Milan Reguly SPN Plus s.r.o. Dolný Kubín
SOLARONE.sk montáž fotovoltickej elektrárne na kľúč pre Váš rodinný dom Dolný Kubín
Rodina Ratulovská Oravská Poruba
Marián Hollý Oravská Poruba
MATagro Dunajská Streda
Zdenka Zemenčíková Oravská Poruba
Monika Štiráková Párnica
MATBAU s.r.o. Zázrivá
AUTOP s.r.o. Dolný Kubín
PMP TRUCK SLOVAKIA s.r.o. Sučany
Dom farieb Dolný Kubín
Michal Homola Zmrzlina Veličná
Lekáreň NIKA Dolný Kubín

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

STREDA:     7:00 - 17:00

SOBOTA:     8:00 - 10:00

Zberný dvor sa nachádza na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube.

Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

Materská škola

Oravská Poruba 46
027 54 Oravská Poruba

e-mail: materskaskola@oravskaporuba.sk

Telefón: 043 / 588 22 27

Úradné hodiny

PONDELOK:    7:30 - 14:30
UTOROK:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:          7:30 - 17:00
ŠTVRTOK:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:          7:00 - 11:30
    
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Obecný úrad

Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54, Oravská Poruba
Slovensko

IČO: 314 757
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 2352 0332
e-mail: info@oravskaporuba.sk
Telefón: 043 / 588 23 25