Diery v zateplení, poškodené steny, olúpané fasády na zrekonštruovaných budovách a bytových domoch. Zbaviť sa neželaných nájomníkov zo živočíšnej ríše nie je vôbec jednoduché. Vyžaduje si to trpezlivosť a určitú investíciu, ktorú je potrebné kvôli ich zákonnej ochrane niekedy strpieť. V boji proti vtákom či netopierom treba brať na zreteľnosť § 4 ods. 1 až 3 zákona NRSR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

 

Ako by mali správcovia pristúpiť k tomuto problému?

Ako prvé a zatiaľ najlepšie riešenie sa ponúka úplná zmena technológie zatepľovania. Jediný termoizolačný materiál, ktorému sa vtáky, konkrétne napr. ďatle, zatiaľ úspešne vyhýbajú sú termonátery, napr. thermoshield. V niektorých krajinách, kde s tým majú neporovnateľne väčšie problémy, napr. v Kanade, pridávajú do fasády kovové pláty, ktoré bránia perforovaniu. Správca by mal teda predostrieť vlastníkom už na začiatku také ponuky firiem na obnovu fasády, ktoré samotné zabraňujú invázii.

Ak už na budove rekonštrukcia prebehla, môže sa správca obrátiť na spoločnosť, ktorá sa venuje odchytu vtákov. Treba si dať pozor na to, že v prípade odchytu ďatľov sa jedná o zákonom chráneného živočícha, na jeho odchyt a manipuláciu s ním musí mať teda daná spoločnosť povolenie MŽP a tiež ornitologickú odchytovú licenciu.

Posledným krokom k úspešnému zbaveniu sa ničiteľov fasády je inštalácia makiet vtákov. Keďže ďatle sú veľmi teritoriálne, najlepšie sa v praxi osvedčili práve makety s ich podobizňou. Oproti tým, ktoré znázorňujú dravce alebo sovy a sú najviac zastúpené na trhu, majú oveľa vyššie percento úspešnosti plašenia.

Holuby – lietajúce potkany

Holuby sú najčastejším druhom vtáctva vyskytujúcim sa v oblasti miest. Hoci môžu na prvý pohľad pôsobiť neškodne, práve opak je pravdou. Sú prenášačmi rôznych druhov ochorení, ktoré majú ohrozujúci dopad na ľudí. Veľké problémy spôsobujú najmä tým, že sa usídlia na balkónoch alebo v oblasti striech, kde po sebe zanechávajú svoj trus a nedá sa ich odohnať.

Niektorí obyvatelia bytových domov však holuby zámerne prikrmujú. Takéto správanie sa susedov je možné obmedziť jedine ukotvením zákazu v domovom poriadku.

Ako sa zbaviť holubov v bytovom dome?

Prvým a najdôležitejším krokom je prestať ich prikrmovať a vytvárať im priaznivé podmienky na hniezdenie. Na samotné odplašenie holubov poznáme viacero postupov.  V praxi sa najviac osvedčila inštalácia bodákov (hrotov, špicov) na rímsy, parapety alebo balkóny. Účinnými sa ukázali aj sieťky proti vtákom. Je to rýchle, praktické a najmä efektívne riešenie problému.

Holuby je ďalej možné odplašiť za pomoci tmelu na odpudzovanie vtákov, zvukovými plašičmi, inštáláciou elektrokompulzívnneho systému alebo makiet znázorňujúcich havrany.

Najradikálnejším riešením na zbavenie sa holubov je objednanie si služieb deratizačnej firmy, ktorá sa pri likvidácii musí riadiť príslušnými predpismi a právnymi normami.

Ako na netopiere v bytovom dome?

Objavili ste u vás netopiere v streche, na balkóne či pri rekonštrukcii? Dávajte si veľký pozor, pretože manipulácia s nimi vás môže prísť veľmi draho!

Výskyt netopierov v bytovom dome nie je ničím neobvyklým. Často nachádzajú úkryt v dutinách starých budov, najmä tých nezateplených. Masívne zatepľovanie nielenže pripravuje netopiere o obydlie, ale často sú zaživa pochovávané pod vrstvou polystyrénu či sklenej vaty. Pri ich náleze majte na pamäti, že všetky druhy netopierov žijúcich na území Slovenska sú podľa zákona NRSR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov chránenými živočíchmi. Chránené sú nielen netopiere samotné, ale taktiež ich stanoviská.

Netopiere nemôžete svojpomocne vyhnať z vášho domu, tobôž nie zabiť. Neodstraňujte ich z úkrytu a nemanipulujte s nimi, aby ste neporušili zákon.

Nález netopiera bezodkladne oznámte najbližšiemu pracovisku Štátnej ochrany prírody (ŠOP), Spoločnosti pre ochranu netopierov (SON) alebo Obvodnému úradu životného prostredia (OUŽP). Tam vám budú poskytnuté informácie o ďalšom postupe, prípadne vyšlú poverených pracovníkov aby vykonali odchyt netopierov.

Predchádzať usídleniu netopierov v priestoroch domov a budov je možné prostredníctvom elektronických plašičov, ktoré vydávajú kolísavý tón s vysokou frekvenciou.

 

Záver

V prípadoch poškodzovania obnovených zateplených fasád vtáctvom záleží najmä na prístupe správcu alebo predsedu bytového domu, aké informácie podá vlastníkom o možnostiach predchádzania a riešenia problémov s tým spojených.

 

                                                                                                 

S pozdravom,                                                                                          

__________________________

JUDr. Mgr. Marek Perdík

  predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

STREDA:     7:00 - 17:00

SOBOTA:     8:00 - 10:00

Zberný dvor sa nachádza na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube.

Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

Materská škola

Oravská Poruba 46
027 54 Oravská Poruba

e-mail: materskaskola@oravskaporuba.sk

Telefón: 043 / 588 22 27

Úradné hodiny

PONDELOK:    7:30 - 14:30
UTOROK:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:          7:30 - 17:00
ŠTVRTOK:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:          7:00 - 11:30
    
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Obecný úrad

Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54, Oravská Poruba
Slovensko

IČO: 314 757
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 2352 0332
e-mail: info@oravskaporuba.sk
Telefón: 043 / 588 23 25